Το Σύστημά μας

Πώς λειτουργεί το ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΕΡΑΚΑ

  • Οργάνωση μαθημάτων: το μάθημα γίνεται σε αυστηρά ολιγομελείς – ομοιογενείς ομάδες μαθητών που διασφαλίζουν τη δυνατότητα ομαλής συνεργασίας μεταξύ καθηγητή – μαθητή αλλά και μεταξύ των μαθητών.
  • Διαγωνίσματα: διεξάγονται τριάντα περίπου διαγωνίσματα κάθε περίοδο υπό συνθήκες προσομοίωσης πραγματικών εξετάσεων.
  • Παρακολούθηση προόδου των μαθητών: στο φροντιστήριο μας γίνονται συχνές ενημερώσεις επίδοσης, αυστηρή τήρηση του παρουσιολογίου μέσω ειδικής online εφαρμογής και προσωπικές συζητήσεις των μαθητών με τη διεύθυνση για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού και ψυχολογικής υποστήριξης.
  • Απώλεια μαθήματος: σε περίπτωση αδυναμίας του μαθητή να προσέλθει στο μάθημα η γραμματεία τον ενημερώνει για τηυν ύλη που διδάχθηκε και παρέχονται φωτοτυπημένες οι σημειώσεις του μαθήματος.